Kontakt

Optima Medycyna SA

Przychodnia w Opolu

ul. Dambonia 171
tel. +48 77 887 21 21

Przychodnia w Prudniku

ul. Nyska 1 i Ogrodowa 2a
tel. +48 77 547 01 40

Przychodnia w Nysie

ul. Bracka 1
tel. +48 77 887 21 29

DANE TELEADRESOWE

Optima Medycyna SA
ul. Niemodlińska 79
45-864 OPOLE

+48 77 455 41 21 – SIEDZIBA ZARZĄDU
biuro@optima-medycyna.eu

NIP: 755-10-01-140
REGON: 530968808
Nr. księgi rejestrowej 000000009485

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000275222.

FORMULARZ KONTAKTOWY

    Zarząd
    Prezes Zarządu
    Dyrektor Zarządzający
    mgr inż. Adam Szlęzak
    Wiceprezes Dyrektor ds Medycznych
    lek. med. Marek Błaszczyk
    Sekretariat Zarządu
    mgr Magdalena Pawluk
    Specjalista ds. administracyjnych
    mgr inż. Aleksandra Hoinka
    Administracja Medyczna
    Lekarz Naczelny
    lek. med. Katarzyna Jelito
    Naczelna Pielęgniarka
    Kierownik zespołu przychodni
    mgr pielęgniarstwa Anna Zioła
    Kierownik Przychodni w Opolu
    mgr Dominika Świtała
    Kierownik Przychodni w Nysie
    Sylwia Krycia
    Finanse
    Prokurent Dyrektor ds Ekonomicznych, Główny Księgowy
    mgr Piotr Straub
    Z-ca Głównego Księgowego
    mgr Krystyna Straub
    Kadry
    Specjalista ds. Kadr
    mgr Alicja Czyżewska
    Logistyka
    Kierownik Działu Zaopatrzenia, Logistyki i Administracji
    mgr Mirosław Bartyzel
    Rozliczenia
    Specjalista ds. Rozliczeń
    mgr Anna Gąsior - Tomkiewicz
    Specjalista ds. Rozliczeń
    mgr Anna Kruczek