Kontakt

Optima Medycyna SA

Przychodnia w Opolu

ul. Dambonia 171
tel. +48 77 887 21 21

Przychodnia w Prudniku

ul. Nyska 1 i Ogrodowa 2a
tel. +48 77 547 01 40

Przychodnia w Nysie

ul. Bracka 1
tel. +48 77 887 21 29

DANE TELEADRESOWE

Optima Medycyna SA
ul. Niemodlińska 79
45-864 OPOLE

+48 77 455 41 21 – SIEDZIBA ZARZĄDU
biuro@optima-medycyna.eu

NIP: 755-10-01-140
REGON: 530968808
Nr. księgi rejestrowej 000000009485

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000275222.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zarząd
Prezes Zarządu
Dyrektor Zarządzający
mgr inż. Adam Szlęzak
Wiceprezes Dyrektor ds Medycznych
lek. med. Marek Błaszczyk
Sekretariat Zarządu
mgr Magdalena Pawluk
Specjalista ds. administracyjnych
mgr inż. Aleksandra Hoinka
Administracja Medyczna
Lekarz Naczelny
lek. med. Katarzyna Jelito
Naczelna Pielęgniarka
Kierownik zespołu przychodni
mgr pielęgniarstwa Anna Zioła
Kierownik Przychodni w Opolu
mgr Dominika Świtała
Kierownik Przychodni w Nysie
Sylwia Krycia
Finanse
Prokurent Dyrektor ds Ekonomicznych, Główny Księgowy
mgr Piotr Straub
Z-ca Głównego Księgowego
mgr Krystyna Straub
Kadry
Specjalista ds. Kadr
mgr Alicja Czyżewska
Logistyka
Kierownik Działu Zaopatrzenia, Logistyki i Administracji
mgr Mirosław Bartyzel
Rozliczenia
Specjalista ds. Rozliczeń
mgr Anna Gąsior - Tomkiewicz
Specjalista ds. Rozliczeń
mgr Anna Kruczek