Przychodnia Opole:
      •  ul. Dambonia 171
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 887 21 21
      •  eRejestracja / GG: 25736397
Przychodnia Prudnik:
      •  ul. Nyska 1
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 436 26 66
Przychodnia Prudnik:
      •  ul. Ogrodowa 2a
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 436 63 66
      •  77 887 21 31 (Stomatolog)
Przychodnia Nysa:
      •  ul. Ogrodowa 1
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 887 21 29
WIĘCEJ

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie badanie sprawozdania finansowego za rok 2017. Termin składania ofert upływa o godzinie 14:00 w dniu 23.10.2017. Oferty należy składać osobiście lub poczta na adres:Optima Medycyna SA ul. Ogrodowa 2a, 48-200 Prudnik (II piętro).


Firma doradcza obsługująca projekt: ZAGA Fundusze Europejskie (www.zaga.pl)