Przychodnia Opole:
   •  ul. Dambonia 171
   •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
   •  77 887 21 21
   •  GG: 25736397
Przychodnia Prudnik:
   •  ul. Nyska 1
   •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
   •  77 436 26 66
Przychodnia Prudnik:
   •  ul. Ogrodowa 2a
   •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
   •  77 436 63 66
Przychodnia Nysa:
   •  ul. Ogrodowa 1
   •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
   •  77 887 21 29
08.09.2010

N Z O Z    O P T I M A    M E D Y C Y N A
ul. D a m b o n i a 1 7 1   w   O p o l u

t e l. 77 887 21 21


aaaaPodstawowa Opieka Zdrowotna (w ramach umowy z NFZ)

Lek. med. Elżbieta Terka
Lek. med. Anna Nowosielska
Lek. med. Agnieszka Rzeszotarska - Sorodoń
aaaa
Poradnie specjalistyczne


Poradnia Dermatologiczna
Lek. med. Małgorzata Konopka-Błaszczyk


Poradnia Ginekologiczna
Lek. med. Ryszard Pakuło
Lek. med. Andrzej Fim

Poradnia Neurologiczna
Lek. med. Wojciech Osiński

Poradnia Urologiczna
Lek. med. Andrzej Andrejczuk

Poradnia Gastrologiczna
Lek. med. Mariola Chrzonszcz

Poradnia Chirurgii Ogólnej
Lek. med. Zbigniew Ludewicz

Poradnia Laryngologiczna
Lek. med. Kornelia Bernacka
Lek. med. Zbigniew Nanowski
Lek. med. Robert Stępień

Poradnia Alergologiczna
Lek. med. Teresa Szymczyk

Poradnia Pediatryczna
Lek. med. Artur Żerkowski
t e l e f o n    d o    r e j e s t r a c j i    77 887 21 21Firma doradcza obsługująca projekt: ZAGA Fundusze Europejskie (www.zaga.pl)