Przychodnia Opole:
      •  ul. Dambonia 171
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 887 21 21
      •  eRejestracja / GG: 25736397
Przychodnia Prudnik:
      •  ul. Nyska 1
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 547 01 40       •  eRejestracja
Przychodnia Prudnik:
      •  ul. Ogrodowa 2a
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 547 01 40
      •  77 887 21 31 (Stomatolog)
Przychodnia Nysa:
      •  ul. Bracka 1
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 887 21 29       •  eRejestracja
WIĘCEJ

Zaproszenie do złożenia oferty na zarządzanie i prowadzenie PPK

Optima Medycyna SA zaprasza instytucje finansowe do złożenia oferty na zarządzanie Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK) dla swojej załogi, zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018 poz. 2215). Od podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty wymagamy:
 
1. Złożenia szczegółowego zakresu usług oferowanych przez instytucję finansową w ramach obsługi PPK,
2. Przedłożenia dokumentu potwierdzającego wpis do Ewidencji PPK prowadzonej przez Polski Fundusz Rozwoju,
3. Wskazania  form wsparcia w procesie implementacji PPK.
 
Ofertę proszę kierować na adres biura:
Optima Medycyna S.A. ul. Ogrodowa 2a, 48-200 Prudnik lub na adres e-mail: biuro@optima-medycyna.eu;
W przypadku dodatkowych pytań informacji udziela: Specjalista ds. Kadr- Aleksandra Jurkowska lub Specjalista ds. Księgowości – Gabriela Kędzierska, tel. 77-436-86-88.  
Termin składania ofert upływa  06 marca 2020 r o godzinie 14:00. Po wstępnej analizie złożonych ofert Optima Medycyna S.A. przystąpi  z wybranym oferentem lub oferentami do negocjowania szczegółowych warunków celem podpisania umowy. Wyłonienie oferenta nastąpi w terminie do 20.03.2020 r.


Firma doradcza obsługująca projekt: ZAGA Fundusze Europejskie (www.zaga.pl)