Przychodnia Opole:
      •  ul. Dambonia 171
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 887 21 21
      •  eRejestracja / GG: 25736397
Przychodnia Prudnik:
      •  ul. Nyska 1
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 547 01 40       •  eRejestracja
Przychodnia Prudnik:
      •  ul. Ogrodowa 2a
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 547 01 40
      •  77 887 21 31 (Stomatolog)
Przychodnia Nysa:
      •  ul. Bracka 1
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 887 21 29       •  eRejestracja
WIĘCEJ

Teleporady


Porady telefoniczne prywatne (płatne) – Przychodnia Dambonia w Opolu:
 
Jak skorzystać z porady telefonicznej:
 
1. Teleporada komercyjna jest wykonywana przez lekarza po wcześniejszej rejestracji telefonicznej lub internetowej.
 
2. Specjaliści którzy wykonują teleporady komercyjne:
 
 · Dermatolog lek med Małgorzata Konopka-Błaszczyk
 · Endokrynolog lek med Anna Truch
 · Gastroenterolog lek med Bartosz Bartosik - PORADY KONTROLNE dla pacjenów lekarza
 · Psychiatra  lek med Elżbieta Sadowska - PORADY KONTROLNE dla pacjenów lekarza
 · Psychiatra lek med  Ewa Pendziałek - Grunwald - PORADY KONTROLNE dla pacjenów lekarza
 · Reumatolog lek med Agata Jachym-Zamojska.
 
Pacjent umawia się na wizytę i zostaje mu wyznaczony termin tak samo jak w przypadku porad komercyjnych.
Telefonicznie 77 8872121 lub przez internet.

Pacjent dokonuje wpłaty poprzez przelewy 24 lub tradycyjnym przelewem na konto bankowe Optimy potwierdzenie przesyła do rejestracji na adres mailowy rejestracja@optima-medycyna.eu Strona do płatności on-line.

Lekarz w wyznaczonym terminie oraz godzinie dzwoni do danego pacjenta udzielając teleporady, wystawiając receptę oraz L4.
Lekarz decyduje o trybie dalszego postępowania oraz leczeniu pacjenta.
Informację dodatkowe udziela rejestracja pod numerem 77 887 21 21.
 
 
Poniżej podajemy najistotniejsze informacje o sposobie korzystania z porad telefonicznych:
 
OPTIMA MEDYCYNA S.A. informuje, że czynimy wszelkie starania aby w tym okresie epidemii umożliwić Wam Pacjentom korzystanie z ambulatoryjnej opieki lekarskiej. Dla zachowania bezpieczeństwa Waszego oraz personelu pracującego w przychodniach przyjmuje się, że podstawowym sposobem udzielania porad lekarskich są porady telefoniczne. 
Poniżej podajemy najistotniejsze informacje o sposobie korzystania i realizowania  porad telefonicznych:
 
1. Telefoniczna porada lekarska to nie jest zwykła rozmowa pacjenta z lekarzem. Odbywa się ona przy pełnym dostępie lekarza do dokumentacji medycznej Pacjenta w przychodni. Lekarz na podstawie rozmowy dokonuje w dokumentacji stosownych zapisów. Z tej dokumentacji wystawiane są np. e-recepty.
2. W celu uzyskania porady telefonicznej należy skontaktować się z rejestracją danej przychodni. Rejestracja sprawdzi prawo do ubezpieczenia Pacjenta, oraz przeprowadzi wstępny wywiad.
3. W ustalonym z rejestracją czasie Pacjent proszony jest o bycie dostępnym pod telefonem, zapewniając możliwość połączenia ze strony przychodni (nie prowadzić innych rozmów).
4. Za najbardziej właściwe należy uznać korzystanie z telefonicznej pomocy lekarskiej u lekarza, który opiekował się już Pacjentem. Łatwiej taką sytuację osiągnąć w relacji z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej ( POZ ). Z tego powodu tak ważne jest dbanie o to, żeby mieć wybranego lekarza, który zna Pacjenta.
5. Zakres poradni udzielających porad telefonicznych można sprawdzić w rejestracji danej przychodni lub na stronie internetowej.
6. Jeżeli porada telefoniczna udzielana jest przez poradnie posiadające kontrakt z NFZ, porady są udzielane nieodpłatnie dla Pacjenta.
7. Jeżeli Pacjent posiada abonament medyczny przewidujący udzielanie porad telefonicznych, porada taka zostanie udzielona Pacjentowi w ramach takiego abonamentu.
8. Pacjenci chcący skorzystać z porady telefonicznej w poradni, która nie posiada kontraktu z NFZ mogą z niej skorzystać  po dokonaniu płatności wg zasad określonych w Regulaminie zamieszczonym  na stronie internetowej.
9. Pacjenci nieubezpieczeni chcący skorzystać z porad telefonicznych  mogą z niej skorzystać  po dokonaniu płatności wg zasad określonych w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej.  


Firma doradcza obsługująca projekt: ZAGA Fundusze Europejskie (www.zaga.pl)