Przychodnia Opole:
      •  ul. Dambonia 171
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 887 21 21
      •  eRejestracja / GG: 25736397
Przychodnia Prudnik:
      •  ul. Nyska 1
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 547 01 40       •  eRejestracja
Przychodnia Prudnik:
      •  ul. Ogrodowa 2a
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 547 01 40
      •  77 887 21 31 (Stomatolog)
Przychodnia Nysa:
      •  ul. Bracka 1
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 887 21 29
WIĘCEJ

Nocna opieka medyczna


WAŻNE INFORMACJE  DLA  PACJENTÓW:NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA


Opieka jest świadczona w dni powszednie w godzinach od 18:00 do 08:00 rano oraz w dni wolne od pracy od 08:00 do 08:00 dnia następnego.
Poniżej znajdują się szczegółowe informacje nt. realizacji świadczeń.


Miejsca udzielające świadczeń:


Powiat prudnicki

OPTIMA MEDYCYNA SA
ul. Nyska 1,
48-200 Prudnik
tel. 77 436 26 66
Wyświetl mapę
 


Miasto Opole, gmina Dąbrowa, gmina Tarnów Opolski

OPTIMA MEDYCYNA SA
ul. Krakowska 44,
45-075 Opole
tel. 77 887 21 25
(Poliklinika MSWiA)

Wyświetl mapę
 


Powiat nyski


OPTIMA MEDYCYNA SA
ul. Ogrodowa 1,
48-
300 Nysa tel. 77 887 21 26


Wyświetl mapęGmina Głuchołazy
OPTIMA MEDYCYNA SA
ul. Rynek 12,
48-
340 Głuchołazy tel. 77 439 14 05

Wyświetl mapęW dni powszednie od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w dni wolne od pracy od 8:00 do 8:00 dnia następnego w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej wykonywane są:

-
ambulatoryjne porady lekarskie - pacjent zgłasza się osobiście do punktu opieki nocnej i świątecznej,

-
porady lekarskie telefoniczne - udzielane przez lekarza dyżurującego,

-
wizyty domowe - w sytuacji, w której występują okoliczności uniemożliwiające dotarcie pacjenta do ośrodka, a stan jego zdrowia nie pozwala na oczekiwanie do czasu otwarcia gabinetu jego lekarza rodzinnego. O wykonaniu wizyty domowej decyduje lekarz dyżurujący, po rozmowie z pacjentem,

-
zastrzyki w gabinecie zabiegowym - wykonywane wyłącznie na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,

-
zabiegi pielęgniarki środowiskowo rodzinnej -
w domu u pacjenta - realizowane wyłącznie w sytuacji, gdy zabieg nie może być wykonany w godzinach pracy podstawowej opieki zdrowotnej i tylko na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnegoNależy pamiętać:

- Podczas pracy nocnej i światecznej opieki medycznej nie prowadzi się leczenia chorób przewlekłych, których leczeniem zajmują się lekarze w ramach pracy ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej w dni powszednie od 8:00 do 18:00. Z tego powodu pacjent nie może domagać się wypisywania recept nie związanych z nagłym zachorowaniem lub zaostrzeniem choroby, oraz z tego powodu pacjent nie może zamawiać wizyt domowych. 

- Wizyty domowe, nie stanowią części działalności pogotowia ratunkowego - nie są małym pogotowiem (określenie dość powszechnie spotykane w Prudniku),

- Pacjent zgłaszający się do nocnej i świątecznej opieki medycznej winien posiadać dowód ubezpieczenia zdrowotnego


Co robić w następujących sytuacjach:

- w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, podczas utraty przytomności,
- upadków z wysokości, złamań,
- wypadków komunikacyjnych,
- nagłych zaburzeń świadomości,
- urazów wypadkowych powstałych w nagłych sytuacjach,
- nagłej duszności, porażenia prądem,
- porodu, dolegliwości związanych z ciążą,
- nagłych zachorowań w miejscu publicznym

W wymienionych przypadkach należy natychmiast kontaktować się z pogotowiem ratunkowym
nr telefonu 999.

____________________________________________WAŻNA INFORMACJA DLA PACJENTÓW

Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia personel medyczny jest zobowiązany do żądania od pacjenta dokumentu zaiwerającego PESEL.

____________________________________________

KARTA EKUZ

Karta EKUZ stanowi poświadczenie uprawnienia ubezpieczonego i emeryta lub rencisty, jak również członków ich rodzin, przebywających w państwie członkowskim UE/EFTA innym niż właściwe państwo członkowskie, do świadczeń rzeczowych, które stają się niezbędne z przyczyn medycznych, biorąc pod uwagę charakter tych świadczeń oraz przewidywany czas pobytu.

Szczegołowe informajcę znajda Państwo klikając TUTAJ


____________________________________________Firma doradcza obsługująca projekt: ZAGA Fundusze Europejskie (www.zaga.pl)