Przychodnia Opole:
      •  ul. Dambonia 171
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 887 21 21
      •  eRejestracja / GG: 25736397
Przychodnia Prudnik:
      •  ul. Nyska 1
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 547 01 40       •  eRejestracja
Przychodnia Prudnik:
      •  ul. Ogrodowa 2a
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 547 01 40
      •  77 887 21 31 (Stomatolog)
Przychodnia Nysa:
      •  ul. Bracka 1
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 887 21 29       •  eRejestracja
WIĘCEJ

Kontakt


  • Siedziba główna:
  • E-mail:
  • NIP:
  • REGON:
  • Nr. księgi rejestrowej:
 ul. Głogowska 37, 45-315 Opole
biuro@optima-medycyna.eu
755-10-01-140
530968808
000000009485

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000275222.
 
DziałStanowiskoOsobaKontakt
ZarządPrezes Zarządu
Dyrektor Zarządzający

Wiceprezes
Dyrektor ds Medycznych

Sekretariat Zarządu
mgr inż. Adam Szlęzak


lek. med. Marek Błaszczyk


mgr Anna Kruczek
77 455 41 21
77 436 86 88

77 455 41 21


77 455 41 21
Administracja
Prudnik
Dyrektor Zespołu Przychodni
w Prudniku

Naczelna Pielęgniarka
lek. med. Jan Zahuta


mgr Anna Zioła
77 547 01 40


77 436 86 88

FinanseProkurent
Dyrektor ds Ekonomicznych
Główny Księgowy

Z-ca Głównego Księgowego
mgr Piotr Straubmgr Krystyna Straub
77 436 86 88
wew. 272


77 436 86 88
wew. 241
KadrySpecjalista ds Kadrmgr Alicja Czyżewska77 436 86 88
wew. 241
LogistykaKierownik Działu Zaopatrzenia,
Logistyki i Administracji
mgr Mirosław Bartyzel77 436 86 88
wew. 277
RozliczeniaSpecjalista ds Rozliczeń


Specjalista ds Rozliczeń
mgr Anna Gąsior


mgr Anna Kruczek
77 436 86 88
wew. 223

77 455 41 21

Skargi i wnioski:

Przyjmuje osobiście Prezes Zarządu w biurze w Prudniku ul. Ogrodowej 2a lub telefonicznie pod nr. 77 436 86 88 oraz Dyrektor ds Medycznych w Opolu przy ul. Głogowskiej 37 lub telefonicznie 77 455 41 21 we wtorki w godzinach od 7:00 do 9:00.


Firma doradcza obsługująca projekt: ZAGA Fundusze Europejskie (www.zaga.pl)