Przychodnia Opole:
      •  ul. Dambonia 171
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 887 21 21
      •  eRejestracja / GG: 25736397
Przychodnia Prudnik:
      •  ul. Nyska 1
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 547 01 40       •  eRejestracja
Przychodnia Prudnik:
      •  ul. Ogrodowa 2a
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 547 01 40
      •  77 887 21 31 (Stomatolog)
Przychodnia Nysa:
      •  ul. Bracka 1
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 887 21 29       •  eRejestracja
WIĘCEJ

Misja


Optima Medycyna - Polityka Jakości


Głównym celem Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) Optima Medycyna jest zapewnienie, że świadczone przez nas usługi spełniają wymagania, potrzeby oraz oczekiwania pacjentów.

Misją Optima Medycyna jest dążenie do optimum.

 • Zaufanie i etyka to fundamenty naszej przyszłości.
 • Osoby, które powierzają nam zdrowie swoje i swoich najbliższych muszą być pewne, że dokonują najlepszego wyboru.
 • To dla nich musimy dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia kompleksowej, profesjonalnie i rzetelnie wykonanej usługi.
 • Zapobiegamy zanieczyszczeniom poprzez optymalną gospodarkę odpadami.
 • Zapobieganie awariom znaczącym zagrożeniom dla środowiska oraz usuwanie ich skutków.
 • Prowadzimy działalność zgodnie z przepisami prawa i wymaganiami dotyczącymi ochrony środowiska.
 • Ochronę zasobów naturalnych poprzez racjonalne zużywanie wody, minimalizację zużycia energii elektrycznej i paliw.
 • Główne cele i kierunki działania w realizacji polityki jakości:

 • funkcjonowanie podmiotu leczniczego w ramach obowiązujących przepisów prawnych,
 • dbanie o wzrost zadowolenia pacjentów oraz prawidłową realizację ich wymagań
 • dostarczenie usług wysokiej jakości,
 • utrzymanie i modernizacja infrastruktury i wyposażenia w stanie technicznym zapewniającym realizację usług o wysokiej       jakości
 • pobudzanie do zaangażowania wszystkich pracowników w sprawie ogólnie pojmowanej jakości
 • ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników
 • usprawnianie zarządzania jakością w firmie
 • sukcesywne doskonalenie wdrożonego systemu zarządzania jakością.

Wdrażając Zintegrowany System Zarządzania  wg normy PN–EN ISO 9001:2009 oraz 14001:2004   potwierdzamy wiarygodność podejmowanych przez nas działań, spełniając  oczekiwania pacjentów. Zarząd zobowiązuje się do pełnego zaangażowania i  zapewnienia odpowiednich sił i środków dla uzyskania tego celu.


Firma doradcza obsługująca projekt: ZAGA Fundusze Europejskie (www.zaga.pl)