Przychodnia Opole:
      •  ul. Dambonia 171
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 887 21 21
      •  eRejestracja / GG: 25736397
Przychodnia Prudnik:
      •  ul. Nyska 1
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 547 01 40       •  eRejestracja
Przychodnia Prudnik:
      •  ul. Ogrodowa 2a
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 547 01 40
      •  77 887 21 31 (Stomatolog)
Przychodnia Nysa:
      •  ul. Bracka 1
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 887 21 29       •  eRejestracja
WIĘCEJ

Opole - Medycyna PracyLek. med. Anna Hylla - Specjalista medycyny pracy


PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
15:00-18:00----
 
Lek. med. Lucyna Woźniak - Pawela
 
PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
-12:00-15:0012:00-15:0012:00-15:00-
 
 
 
Nasza Poradnia Medycyny Pracy oferuje kompleksową opiekę  profilaktyczną dla pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy.

Są wykonywane następujące badania:

 • badania wstępne - wykonywane są przed przystąpieniem pracownika do pracy, a także przy przenoszeniu pracownika na stanowiska pracy,  na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe,
 • badania okresowe - wykonywane są u osób pracujących na danym stanowisku przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia,
 • badania kontrolne - wykonywane są przed ponownym rozpoczęciem pracy u każdego pracownika w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą. Badanie ma na celu ustalenie zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku,
 • badania sanitarno-epidemiologiczne - jest to badanie Pracownika, który pracuje przy produkcji lub obrocie żywnością, bądź na stanowisku, gdzie istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby.

Pracownik zgłaszający się na to badanie powinien posiadać "Książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych".


W ramach  badań profilaktycznych zapewniamy:

 • badania laboratoryjne, diagnostyczne
 • konsultacje specjalistyczne


Zapraszamy Zakłady Pracy do nawiązania stałej współpracy z naszą przychodnią.

Do przygotowania dla Państwa oferty potrzebujemy:  

 • Określenia stanowiska pracy osób kierowanych na badania,
 • Informację o czynnikach szkodliwych i uciążliwych na danym stanowisku pracy,
 • NIP, REGON,

Pracodawca kieruje pracownika na badania profilaktyczne, wypełniając skierowanie.

Prawidłowo wypełnione skierowanie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko Pracownika,
 • nr PESEL Pracownika,
 • adres zamieszkania Pracownika,
 • NIP Pracownika,
 • nazwa stanowiska pracy,
 • niezbędne informacje o stanowisku pracy (narażenia i czynniki szkodliwe, występujące na stanowisku pracy),
 • pieczątkę firmy z NIP / REGON oraz podpis osoby upoważnionej do wystawienia skierowania.


Dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej:

 • Dominika Świtała
 • OPTIMA MEDYCYNA
 • ul. Dambonia 171
 • 45-861 Opole
 • tel. 77 887 21 21 
 • dswitala@optima-medycyna.eu


Firma doradcza obsługująca projekt: ZAGA Fundusze Europejskie (www.zaga.pl)