Przychodnia Opole:
      •  ul. Dambonia 171
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 887 21 21
      •  eRejestracja / GG: 25736397
Przychodnia Prudnik:
      •  ul. Nyska 1
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 547 01 40       •  eRejestracja
Przychodnia Prudnik:
      •  ul. Ogrodowa 2a
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 547 01 40
      •  77 887 21 31 (Stomatolog)
Przychodnia Nysa:
      •  ul. Bracka 1
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 887 21 29       •  eRejestracja
WIĘCEJ

Optima Medycyna w Opolu to "Przyjazna Przychodnia"


Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Optima Medycyna w Opolu przy ul. Dambonia 171 otrzymało tytuł "Przyjazna Przychodnia". W wyniku przeprowadzonego audytu nasza placówka otrzymała pozytywną opinię komisji i spełniamy wszystkie wymagane kryteria.


Celem projektu "Audyt Przyjazna Przychodnia" (APP), "Audyt Dobra Praktyka Rehabilitacyjna" (ADPR) jest wdrażanie innowacji  w niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej. Projekt skupia się na aktywizacji postaw przedsiębiorczych wśród zarządzających placówkami ochrony zdrowia i podniesienie ich świadomości roli innowacji w procesie obsługi pacjentów, zarządzania zasobami ludzkimi oraz komunikacji z otoczeniem.

Więcej informacji nt projektu Przyjazna Przychodnia znajdą Państwo na stronie:
http://przyjaznaprzychodnia.info


Firma doradcza obsługująca projekt: ZAGA Fundusze Europejskie (www.zaga.pl)