Przychodnia Opole:
      •  ul. Dambonia 171
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 887 21 21
      •  eRejestracja / GG: 25736397
Przychodnia Prudnik:
      •  ul. Nyska 1
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 547 01 40       •  eRejestracja
Przychodnia Prudnik:
      •  ul. Ogrodowa 2a
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 547 01 40
      •  77 887 21 31 (Stomatolog)
Przychodnia Nysa:
      •  ul. Bracka 1
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 887 21 29       •  eRejestracja
WIĘCEJ

Powiat prudnicki - Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna


Prudnickie Centrum Medyczne


WAŻNE INFORMACJE DLA PACJENTÓW:


W dni powszednie od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w dni wolne od pracy od 8:00 do 8:00 dnia następnego w ramach nocnej i świątecznej opieki medycznej wykonywane są:

 • ambulatoryjne porady lekarskie - pacjent zgłasza się osobiście do punktu opieki nocnej i świątecznej,
 • porady lekarskie telefoniczne - udzielane przez lekarza dyżurującego,
 • wizyty domowe - w sytuacji, w której występują okoliczności uniemożliwiające dotarcie pacjenta do ośrodka, a stan jego zdrowia nie pozwala na oczekiwanie do czasu otwarcia gabinetu jego lekarza rodzinnego. O wykonaniu wizyty domowej decyduje lekarz dyżurujący, po rozmowie z pacjentem,
 • zastrzyki w gabinecie zabiegowym - wykonywane wyłącznie na zlecenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
 • zabiegi pielęgniarki środowiskowo rodzinnej - w domu u pacjenta - realizowane wyłącznie w sytuacji, gdy zabieg nie może być wykonany w godzinach pracy podstawowej opieki zdrowotnej i tylko na zlecenie lekarza.

Należy pamiętać:


 • Podczas pracy nocnej i świątecznej opieki medycznej nie prowadzi się leczenia chorób przewlekłych, których leczeniem zajmują się lekarze w ramach pracy ośrodków podstawowej opieki zdrowotnej w dni powszednie od 8:00 do 18:00. Z tego powodu pacjent nie może domagać się wypisywania recept niezwiązanych z nagłym zachorowaniem lub zaostrzeniem choroby, oraz z tego powodu pacjent nie może zamawiać wizyt domowych
 • Wizyty domowe, nie stanowią części działalności pogotowia ratunkowego

Kiedy dzwonić na pogotowie ratunkowe pod numerem 999.


 • bezpośrednie zagrożenie życia, utrata przytomności,
 • upadek z wysokości, złamania,
 • wypadki komunikacyjne,
 • nagłe zaburzenia świadomości,
 • urazy powstałe w nagłych sytuacjach,
 • nagła duszność, porażenie prądem,
 • poród, dolegliwości związane z ciążą,
 • nagłe zachorowanie w miejscu publicznym.

Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą?

 • Pacjenci z Polski - dowód osobisty lub inny dokument z numerem PESEL.
 • Pacjenci z zagranicy - aktualną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Karta EKUZ stanowi poświadczenie uprawnienia ubezpieczonego i emeryta lub rencisty, jak również członków ich rodzin, przebywających w państwie członkowskim UE/EFTA innym niż właściwe państwo członkowskie, do świadczeń rzeczowych, które stają się niezbędne z przyczyn medycznych, biorąc pod uwagę charakter tych świadczeń oraz przewidywany czas pobytu.

Szczegółowe informajce znajdą Państwo klikając tutaj.


Firma doradcza obsługująca projekt: ZAGA Fundusze Europejskie (www.zaga.pl)