Przychodnia Opole:
      •  ul. Dambonia 171
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 887 21 21
      •  eRejestracja / GG: 25736397
Przychodnia Prudnik:
      •  ul. Nyska 1
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 547 01 40       •  eRejestracja
Przychodnia Prudnik:
      •  ul. Ogrodowa 2a
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 547 01 40
      •  77 887 21 31 (Stomatolog)
Przychodnia Nysa:
      •  ul. Bracka 1
      •  Wyświetl na mapie     
Rejestracja:
      •  77 887 21 29       •  eRejestracja
WIĘCEJ

Polityka Jakości


Optima Medycyna realizując świadomą politykę ochrony środowiska rozpoczęła wdrażać ISO 14001:2005. Jest to odpowiedź na wyzwanie jakie stoi w XXI wieku przed tymi, którzy pragną czynnie wnieść swoją cegiełkę  do budowy przyjaznego, czystego świata. Pracownicy Optima Medycyna mają tego świadomość.

Certyfikat ISO 14001:2005 zostanie zintegrowany z systemem zarządzania jakością ISO 9001-2008, który z powodzeniem  służy pacjentom oraz pracownikom Optima Medycyna od 2012 roku.


Optima Medycyna jest pionierem w zakresie wdrażania systemu zarządzania jakością wykonywanych w jej przychodniach świadczeń opieki zdrowotnej. Jako pierwsza w kraju już w 2006 roku uzyskała Status Akredytowanego Zakładu Opieki Zdrowotnej nadawanego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia.Przez sześć lat do 2012 roku utrzymania Akredytacji w Firmie następował rozwój systemu jakościowego, którego zwieńczeniem było wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001-2008 dla wszystkich rodzajów udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej obejmując swoim zakresem:

  • Podstawową Opiekę Zdrowotną
  • Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną
  • Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną
  • Stomatologię
  • Domową Pielęgniarską Opiekę Długoterminową.

Jakość to również wiarygodność.

Certyfikat Wiarygodności Biznesowej  to dowód „najwyższej oceny stabilności firmy”.  Optima Medycyna już dwukrotnie została uhonorowana tym tytułem w 2010 i 2013 roku.


Wysoka jakość naszej działalności została potwierdzona poprzez przyznanie nam tytułu Gazel Biznesu - nasze stado Gazel rośnie.

Gazela Biznesu to laur przysługujący firmom, które przez trzy kolejne lata odnotowują wzrost sprzedaży i dodatni wynik finansowy. Optima Medycyna od 2011r. nieprzerwanie otrzymuje ten prestiżowy tytuł, co oznacza że obrana w 2009 roku droga rozwoju firmy przynosi konkretne efekty.  Jesteśmy dumni z tak wspaniałego stada 5 gazel.
Firma doradcza obsługująca projekt: ZAGA Fundusze Europejskie (www.zaga.pl)