Certyfikat Akredytacji Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Z radością informujemy, że  dzięki dużemu zaangażowaniu personelu Optima Medycyna S.A. po raz czwarty uzyskaliśmy

Ten wyjątkowy sukces stanowi dowód na to, że obrany w 2006r. kierunek rozwoju firmy poprzez utrzymanie wysokiej jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych, na stałe jest związany z każdym dniem naszej pracy.

Akredytacja jest to forma wnikliwej oceny firmy przeprowadzona przez Ministra Zdrowia za pośrednictwem Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. Wizytatorzy przez dwa dni w każdej z naszych sześciu przychodni badali spełnienie ponad 120 akredytacyjnych standardów. To bardzo trudne zadanie.

Akredytacja określa standardy niezbędne dla osiągnięcie wysokiego poziomu bezpieczeństwa świadczonych usług medycznych, kwalifikacji personelu, wyposażenia przychodni, przestrzegania norm prawnych, praw pacjenta, jakości dokumentacji medycznej i wielu innych czynników składających się na jakość w opiece zdrowotnej.

Obecnie na Opolszczyźnie mamy tylko trzy akredytowane firmy prowadzące POZ. W sumie to przychodnie pod ośmioma adresami, siedem z nich ma ścisły związek z Optima Medycyna S.A., w tym Przychodnia Rodzinna Vita Sp. z o.o. w Nysie.