Regulamin – eRecepta na mail

Oświadczam, że chcę korzystać z formy poczty elektronicznej (e-mail) dla potrzeb zamawiania e-recept, a także otrzymywania informacji zwrotnych od Świadczeniodawcy z podaniem kodu dostępu do e-recepty i dobrowolnie podaję dane osobowe do identyfikacji mnie, w tym adres mailowy, na który będę przesyłał/a zamówienia i oczekiwał/a przesłania kodu dostępu do e-recepty.

Informacje dla Pacjenta:
E-recepta może zostać:

  • wydana jako wydruk informacyjny
  • zapisana w Internetowym Koncie Pacjenta,
  • zrealizowana w dowolnej aptece w Polsce po wcześniejszym otrzymaniu przez Pacjenta pocztą elektroniczną bądź SMS „kodu” dostępu do e-recepty

OPTIMA MEDYCYNA S.A., jako Świadczeniodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakikolwiek brak możliwości realizacji recepty w aptece, w przypadku jej prawidłowego wystawienia zgodnie z obowiązującym prawem, na podstawie informacji udzielonych przez Pacjenta.


OPTIMA MEDYCYNA S.A. jako świadczeniodawca zastrzega sobie prawo odmowy wydania e-recepty w przypadku, gdy istnieją jakiekolwiek przeciwskazania lekarskie w tym zakresie, na podstawie dokumentacji medycznej Pacjenta lub też w przypadku podejrzenia, że Pacjent przekazał nieprawdziwe lub nierzetelne informacje.

Przez e-receptę należy rozumieć receptę wydawaną w postaci elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 944 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie wydawania recept (Dz.U. z 2018 r. poz. 745);