Gabinet
Edukacyjny

Każdy z realizowanych programów jest skoncentrowany na edukacji pacjenta i jego rodziny. W poradniach stale są dostępne materiały edukacyjne dotyczące sposobu postępowania w przypadku konkretnych chorób. Personel lekarski jak i pielęgniarski prowadzi otwartą politykę kontaktów ze społecznością lokalną, czynnie uczestnicząc w różnego rodzaju akcjach i spotkaniach. Program realizowany jest we wszystkich jednostkach Optima Medycyna SA w wyznaczonych terminach.

Edukacja zdrowotna jest dedykowana pacjentom, którzy spełniają dwa warunki:

  • mają rozpoznaną chorobę, której dotyczy jeden z poniższych programów,
  • mają aktywną deklarację wyboru Lekarza POZ i Pielęgniarki POZ  OPTIMA MEDYCYNA SA.

W ramach poszerzania wiedzy o zdrowiu funkcjonują trzy programy:

1. Program edukacji zdrowotnej dla pacjentów z cukrzycą – szczegółowy program do pobrania – TUTAJ

2. Program edukacji zdrowotnej dla pacjentów z nadciśnieniem tętniczym – szczegółowy program do pobrania – TUTAJ

3. Program edukacyjny dla pacjentów z otyłością – szczegółowy program do pobrania – TUTAJ