Nocna Opieka
Zdrowotna

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
Powiat Nyski

ul. Bracka 1/Celna 2, 48-300 Nysa
tel. +48 77 887 21 26

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
Miasto Opole

ul. Katowicka 64, 45-064 Opole
tel. +48 77 443 31 25

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
Powiat Prudnicki

ul. Piastowska 64, 48-200 Prudnik
tel. +48 77 406 78 99

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

ul. Judyma 4, 47-220 Kędzierzyn-Koźle
tel. +48 77 406 27 52

Świadczenia zdrowotne w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej udzielane są po godzinie 18.00 do godziny 8.00 rano oraz całodobowo w dni wolne od pracy oraz dni świąteczne – odpowiednio w wyznaczonych miejscach.

Pacjencie, wezwij pogotowie ratunkowe (tel. 999 lub 112), jeśli występuje:

 • bezpośrednie zagrożenie życia, utrata przytomności,
 • upadek z wysokości, złamania,
 • wypadki komunikacyjne,
 • nagłe zaburzenia świadomości,
 • urazy powstałe w nagłych sytuacjach,
 • nagła duszność, porażenie prądem,
 • poród, dolegliwości związane z ciążą,
 • nagłe zachorowanie w miejscu publicznym,
 • inne stany zagrażające życiu lub zdrowiu.

Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą?

 • Pacjenci z Polski – dowód osobisty lub inny dokument z numerem PESEL
 • Pacjenci z zagranicy – aktualną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Karta EKUZ stanowi poświadczenie uprawnienia ubezpieczonego, jak również członków ich rodzin, przebywających w państwie członkowskim UE/EFTA innym niż właściwe państwo członkowskie, do świadczeń rzeczowych, które stają się niezbędne z przyczyn medycznych, biorąc pod uwagę charakter tych świadczeń oraz przewidywany czas pobytu.