Kontakt

Vita Przychodnia Rodzinna

Przychodnia w Nysie

ul. Piłsudskiego 47, 48-303 Nysa
tel. +48 77 550 77 05

DANE TELEADRESOWE

VITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 47
48-303 Nysa

NIP: 753-20-93-773
REGON: 531645042
Nr. księgi rejestrowej 000000009816

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000169915.

FORMULARZ KONTAKTOWY

  Zarząd
  Prezes Zarządu
  mgr inż. Adam Szlęzak
  Dyrektor Przychodni
  Prokurent
  mgr Natalia Jakubiec
  Administracja
  Specjalista ds. Rozliczeń
  mgr Ewa Madera
  Specjalista ds Administracyjnych
  mgr Magdalena Korczak
  Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  inż. Mariusz Rogoz