Kontakt

Optima Medycyna SA

Przychodnia w Opolu

ul. Dambonia 171
tel. +48 77 887 21 21

Przychodnia w Prudniku

ul. Nyska 1
tel. +48 77 547 01 40

ul. Ogrodowa 2a
tel. +48 77 547 01 41

Przychodnia w Nysie

ul. Bracka 1
tel. +48 77 887 21 29

DANE TELEADRESOWE

Optima Medycyna SA
ul. Niemodlińska 79
45-864 OPOLE

+48 77 455 41 21 – SIEDZIBA ZARZĄDU
biuro@optima-medycyna.eu

NIP: 755-10-01-140
REGON: 530968808
Nr. księgi rejestrowej 000000009485

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000275222.

FORMULARZ KONTAKTOWY


  W celu rejestracji wizyty, prosimy o kontakt z wybraną placówką medyczną.

  Zarząd
  Prezes Zarządu
  Dyrektor Zarządzający
  mgr inż. Adam Szlęzak
  Wiceprezes
  Dyrektor ds. medycznych
  lek. med. Marek Błaszczyk
  Wiceprezes
  Dyrektor Finansowy
  mgr Piotr Jelitto
  Sekretariat Zarządu
  mgr Magdalena Pawluk
  Kierownik Biura Zarządu
  mgr inż. Aleksandra Hoinka
  Administracja Medyczna
  Lekarz Naczelny
  lek. med. Katarzyna Jelito
  Naczelna Pielęgniarka
  Kierownik zespołu przychodni
  mgr pielęgniarstwa Anna Zioła
  Kierownik Przychodni w Opolu
  mgr Dominika Świtała
  Kierownik Przychodni w Nysie
  Sylwia Krycia
  Finanse
  Prokurent
  Dyrektor ds Ekonomicznych
  mgr Piotr Straub
  Główny Księgowy
  mgr Krystyna Straub
  Kadry
  Kierownik Kadr
  mgr Alicja Czyżewska
  Logistyka
  Kierownik Działu Zaopatrzenia, Logistyki i Infrastruktury
  mgr Mirosław Bartyzel
  Rozliczenia
  Kierownik działu sprzedaży usług medycznych
  mgr Anna Gąsior - Tomkiewicz
  Specjalista ds. Rozliczeń
  mgr Anna Kruczek