Medycyna
Pracy

RODZAJE BADAŃ
W RAMACH MEDYCYNY PRACY

Nasza placówka realizuje pełny pakiet badań z zakresu medycyny pracy. W zgodzie ze standardami medycznymi oraz przepisami Kodeksu Pracy, nasi lekarze zapewniają opiekę profilaktyczną osobom zgłaszającym się do naszej placówki. Współpracujemy z wieloma firmami i zakładami pracy. Poniżej przedstawiamy listę przeprowadzanych badań profilaktycznych dla pracowników.

Medycyna Pracy

lek. med. Zofia Kałwelis-Zaleska - Specjalista Medycyny Pracy

lek. med. Teresa Kasicz - Specjalista Medycyny Pracy

Poniedziałek
13:00-18:00
Wtorek
-
Środa
13:00-18:00
Czwartek
13:00-18:00
Piątek
-
Sobota
-

Badania wstępne

wykonywane przed przystąpieniem pracownika do pracy, a także przy przenoszeniu pracownika na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Badania okresowe

wykonywane u osób pracujących na danym stanowisku przed zakończeniem ważności poprzedniego zaświadczenia.

Badania kontrolne

wykonywane przed ponownym rozpoczęciem pracy u każdego pracownika w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą. Badanie ma na celu ustalenie zdolności do pracy na dotychczasowym stanowisku.

Badania sanitarno- epidemiologiczne

wykonywane u pracownika, który pracuje przy produkcji lub obrocie żywnością, bądź na stanowisku, gdzie istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. Pracownik zgłaszający się na to badanie powinien posiadać książeczkę do celów sanitarno-epidemiologicznych.

Medycyna Pracy
Nysa

ul. Piłsudskiego 47
48-303 Nysa
Rejestracja:
Poniedziałek oraz Środa - 10:00-13:30
Czwartek - 13:00-15:00
+48 795 175 142
+48 77 409 39 50 wew. 5

W ramach badań profilaktycznych zapewniamy:

  • badania diagnostyczne,
  • badania laboratoryjne,
  • konsultacje specjalistyczne,
  • badania kierowców i kandydatów na kierowców,
  • kwalifikacje zdolności do pracy pracowników ochrony,
  • pozwolenie na broń.

Zapraszamy Zakłady Pracy

do nawiązania stałej współpracy z naszą przychodnią, która zapewni stałe badania wstępne, okresowe i kontrolne pracowników. Brak umowy pracodawcy z przychodnią powoduje, że badania pracowników nie mogą zostać zrealizowane zgodnie z Dziennikiem Ustaw 2008r. nr 220 poz. 1416.

Ponadto pracodawca kieruje pracownika na badania profilaktyczne, wypełniając skierowanie. Prawidłowo wypełnione skierowanie na badania medycyny pracy powinno zawierać:

 • imię i nazwisko Pracownika,
 • nr PESEL Pracownika,
 • adres zamieszkania Pracownika,
 • nazwa stanowiska pracy,
 • niezbędne informacje o stanowisku pracy (narażenia i czynniki szkodliwe, występujące na stanowisku pracy),
 • pieczątkę firmy z NIP/REGON oraz podpis osoby upoważnionej do wystawienia skierowania.