Oferta pracy – PRUDNIK

🔶🔷UWAGA!🔷🔶
Optima Medycyna SA w Prudniku poszukuje pracownika na stanowisko:
🔸Specjalisty ds. Płac

Od kandydatów oczekujemy:
🔸 praktycznej znajomości przepisów prawa z zakresu naliczania wynagrodzeń;
🔸minimum 2-letniego doświadczenia w w/w obszarze;
🔸umiejętności samodzielnego naliczania wynagrodzeń i korygowania list płac;
🔸dobrej znajomości programu “Płatnik”;
🔸doświadczenia w przygotowaniu dokumentów do ZUS, US, GUS, PEFRON
🔸dobrej znajomości obsługi komputera i pakietu MS Office (głównie Excela);
🔸bardzo dobrej organizacji pracy;
🔸samodzielności, odpowiedzialności i pracy zespołowej.

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku należeć będzie:
🔹prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników;
🔹samodzielne przygotowanie listy płac, naliczanie wynagrodzenia, zasiłków oraz podatków, kontrola poprawności naliczeń;
🔹obliczanie oraz pobieranie należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych;
🔹sporządzanie deklaracji ZUS;
🔹przygotowanie analiz i raportów;
🔹przygotowanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wysokości dochodów dla pracowników.

Oferujemy:
🔸umowa o pracę na pełny etat.
🔸pracę w młodym, energicznym zespole.
🔸możliwość rozwoju zawodowego.

Aplikacje prosimy kierować na adres: Optima Medycyna SA ul. Ogrodowa 2a ,48-200 Prudnik tel. 77 436 86 88. lub na adres e-mail: rekrutacja@optima-medycyna.eu

Wysyłając dokumenty prosimy o załączenie klauzuli:
” Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Optima Medycyna SA ul. Niemodlińska 79, 45-864 Opole moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. aplikacja, list motywacyjny, CV) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej dla celów rekrutacyjnych,   w procesie rekrutacji na stanowisko
SPECJALISTA ds. PŁAC“.

Administratorem danych osobowych jest Optima Medycyna SA. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem  iodo@optima-medycyna.eu .Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.