Opieka Koordynowana w POZ

Od 01.01.2023r. w Przychodniach Optima Medycyna istnieje możliwość udziału w programie Opieki koordynowanej w POZ.

Co daje zgoda na udział?

 1. Badania diagnostyczne
 2. Wizyty kompleksowe z Indywidualnym Planem Opieki Medycznej (IPOM) – raz w roku
 3. Porady edukacyjne – po diagnozie i ustaleniu planu leczenia – realizowane przez pielęgniarki/lekarzy – 6 razy w roku
 4. Porady dietetyczne – 3 razy w roku
 5. Konsultacje specjalistyczne w wybranych schorzeniach:
  - kardiologia: nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca, migotanie przedsionków;
  - diabetologia - cukrzyca
  - pulmonologia/alergologia: POChP, astma
  - endokrynologia: niedoczynność tarczycy, guzki tarczycy

Konsultacje specjalistyczne odbywać się mogą w dwóch formułach:

 • konsultacje lekarz specjalista – pacjent (wizyta stacjonarna)
 • konsultacje lekarz POZ – lekarz specjalista wybranej dziedziny (w formie zdalnej)

Badania diagnostyczne dostępne w ramach Opieki koordynowanej:

 1. Kardiologia
  - EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa EKG)
  - Holter EKG 24h, 48h, 72h
  - Holter RR
  - USG Doppler tętnic szyjnych
  - USG Doppler naczyń kończyn dolnych
  - ECHO serca przezklatkowe
  - BNP (NT-pro-BNP)
  - albuminuria
  - UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu)
 2. Diabetologia
  - UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu)
  - albuminuria
  - USG Doppler naczyń kończyn dolnych
 3. Endokrynologia
  - antyTPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej)
  - antyTSHR (przeciwciała przeciw receptorom TSH)
  - antyTG (przeciwciała przeciw tyreoglobulinie)
  - biopsja aspiracyjna celowana cienkoigłowa tarczycy
 4. Pulmonologia/alergologia
  - spirometria
  - spirometria z próbą rozkurczową

Szczegółowych informacji na temat Opieki koordynowanej udziela koordynator

Przychodnia Opole

tel. 532-691-744

Przychodnia Prudnik

tel. 788-265-207

Przychodnia Nysa

tel. 532-407-688

Przychodnia Racławice Śląskie

tel. 788-265-207