OPIEKA KOORDYNOWANA W POZ

Od 01.01.2023r. w Przychodniach Optima Medycyna istnieje możliwość udziału w programie Opieki koordynowanej w POZ.

Co daje zgoda na udział?

 1. Badania diagnostyczne
 2. Wizyty kompleksowe z Indywidualnym Planem Opieki Medycznej (IPOM) – raz w roku
 3. Porady edukacyjne – po diagnozie i ustaleniu planu leczenia – realizowane przez pielęgniarki/lekarzy – 6 razy w roku
 4. Porady dietetyczne – 3 razy w roku
 5. Konsultacje specjalistyczne w wybranych schorzeniach:
  kardiologia: nadciśnienie tętnicze, niewydolność serca, choroba niedokrwienna serca, migotanie przedsionków;
  – diabetologia – cukrzyca
  – pulmonologia/alergologia: POChP, astma
  – endokrynologia: niedoczynność tarczycy, guzki tarczycy

Konsultacje specjalistyczne odbywać się mogą w dwóch formułach:

 • konsultacje lekarz specjalista – pacjent (wizyta stacjonarna)
 • konsultacje lekarz POZ – lekarz specjalista wybranej dziedziny (w formie zdalnej)

Badania diagnostyczne dostępne w ramach Opieki koordynowanej:

 1. Kardiologia
  – EKG wysiłkowe (próba wysiłkowa EKG)
  – Holter EKG 24h, 48h, 72h
  – Holter RR
  – USG Doppler tętnic szyjnych
  – USG Doppler naczyń kończyn dolnych
  – ECHO serca przezklatkowe
  – BNP (NT-pro-BNP)
  – albuminuria
  – UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu)
 2. Diabetologia
  – UACR (wskaźnik albumina/kreatynina w moczu)
  – albuminuria
  – USG Doppler naczyń kończyn dolnych
 3. Endokrynologia
  – antyTPO (przeciwciała przeciw peroksydazie tarczycowej)
  – antyTSHR (przeciwciała przeciw receptorom TSH)
  – antyTG (przeciwciała przeciw tyreoglobulinie)
  – biopsja aspiracyjna celowana cienkoigłowa tarczycy
 4. Pulmonologia/alergologia
  – spirometria
  – spirometria z próbą rozkurczową

Szczegółowych informacji na temat Opieki koordynowanej udziela koordynator

Prudnik – tel. 788-265-207
Dytmarów – tel. 788-265-207
Racławice Śląskie – tel. 788-265-207
Nysa – tel. 532-407-688
Opole – tel. 532-691-744

Zapraszamy!