VITA

Postawowa Opieka Zdrowotna

VITA Przychodnia Rodzinna
ul. Piłsudskiego 47
pon. - pt. 7:30 - 18:00
Rejestracja: +48 77 550 77 50

Organizacja
Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Usługi podstawowej opieki zdrowotnej są oferowane w dni powszednie, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8:00 do 18:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Mogą być realizowane w warunkach ambulatoryjnych (w gabinecie/poradni/przychodni), a w uzasadnionych przypadkach medycznych – w domu pacjenta lub w domu pomocy społecznej, jeżeli pacjent tam mieszka.

W sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent przyjmowany jest w dniu zgłoszenia, zgodnie z harmonogramem pracy lekarza. W przypadku chorób przewlekłych, jeśli pacjent nie doświadcza gorszego samopoczucia, porada udzielana jest w uzgodnionym terminie. Późniejszy termin wizyty dotyczy również kontynuacji leczenia.

Podstawowa opieka zdrowotna poza miejscem zamieszkania

W trakcie pobytu poza miejscem zamieszkania, np. podczas wakacji, w podróży służbowej, u rodziny, pacjent ma prawo korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej w miejscu aktualnego pobytu, zwłaszcza w sytuacji nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia.

Wybór lekarza, pielęgniarki, położnej POZ

Aby skorzystać z podstawowej opieki zdrowotnej w naszej przychodni, konieczne jest dokonanie wyboru lekarza i pielęgniarki, a dla osób płci żeńskiej, noworodków i niemowląt obojga płci (do ukończenia 2 miesiąca życia) – wyboru położnej, poprzez wypełnienie stosownego formularza, tzw. deklaracji wyboru, i dostarczenie go do naszej placówki.

Zostań naszym pacjentem


Przychodnia Vita w Nysie opracowała i wdrożyła plany działań profilaktycznych z uwzględnieniem wszystkich grup wiekowych i obejmujący całą rodzinę.

Programy profilaktyki realizowane w Przychodni Vita w Nysie:
  • Chorób układu krążenia (CHUK).
  • Zapobieganie nadwadze i otyłości u dzieci i osób dorosłych.
  • Chorób odtytoniowych.

Lekarze rodzinni
lek. med. rodzinnej Krystyna Lejkowska - lek. med. rodzinnej, internista
ul. Piłsudskiego 47
+48 77 550 77 05
lek. med. rodzinnej Monika Osadca-Zych- lek. med. rodzinnej, internista
ul. Piłsudskiego 47
+48 77 550 77 05
lek. med. Katarzyna Jedynak - lek. w trakcie specjalizacji z anestezjologi i intensywnej terapii
ul. Piłsudskiego 47
+48 77 550 77 05
lek. med. Maryla Krajewska - lek. w trakcie specjalizacji z medycyny rodzinnej
ul. Piłsudskiego 47
+48 77 550 77 05
lek. med. Małgorzata Wilczek-Sokołowska - specjalista chorób wewnętrznych, pulmonolog
ul. Piłsudskiego 47
+48 77 550 77 05
lek. med. Jolanta Potyrała-Wierzchowiec- specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog
ul. Piłsudskiego 47
+48 77 550 77 05
lek. med. Zofia Kałwelis-Zaleska - specjalista chorób wewnętrznych, spec. medycyny pracy
ul. Piłsudskiego 47
+48 77 550 77 05
lek. med. Teresa Kasicz - specjalista medycyny pracy
ul. Piłsudskiego 47
+48 77 550 77 05
lek. med. Wojciech Bujak - specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
ul. Piłsudskiego 47
+48 77 550 77 05
lek. med. Nataliia Zhevakina
ul. Piłsudskiego 47
+48 77 550 77 05
Pediatrzy
lek. med. Janina Kolenda - pediatra
ul. Piłsudskiego 47
+48 77 550 77 05
lek. med. Alina Medwid - pediatra
ul. Piłsudskiego 47
+48 77 550 77 05
lek. med. Agata Wisła - pediatra
ul. Piłsudskiego 47
+48 77 550 77 05
lek. med. Aleksandra Sosnowska - pediatra
ul. Piłsudskiego 47
+48 77 550 77 05
Pielęgniarki / Pielęgniarze i Położne
Jolanta Franczak - pielęgniarka koordynująca
ul. Piłsudskiego 47
+48 77 550 77 05
Monika Jarek - pielęgniarka środowiskowa
ul. Piłsudskiego 47
+48 77 550 77 05
Wiesława Zienkiewicz - pielęgniarka Punktu Szczepień
ul. Piłsudskiego 47
+48 77 550 77 05
Adriana Dworak - specjalistka pielęgniarstwa internistycznego, ordynacja i przedłużanie leków stałych
ul. Piłsudskiego 47
+48 77 550 77 05
Katarzyna Nanik - specjalistka pielęgniarstwa internistycznego, ordynacja i przedłużanie leków stałych
ul. Piłsudskiego 47
+48 77 550 77 05
Lucyna Niedośpiał - pielęgniarka szkolna, pielęgniarka środowiskowa
ul. Piłsudskiego 47
+48 77 550 77 05
Iwona Garnek - położna środowiskowa
ul. Piłsudskiego 47
+48 77 550 77 05
Małgorzata Krawczyk - położna środowiskowa, Szkoła Rodzenia
ul. Piłsudskiego 47
+48 50 022 62 16