Polityka jakości

Optima Medycyna SA

Certyfikaty

Laur akredytacji
w zakresie POZ
Pod koniec 2019 roku, wszystkie Przychodnie Optima Medycyna przystąpiły do procesu akredytacji. Po raz trzeci nasze przychodnie otrzymały laur akredytacji w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla zakładu Optima Medycyna na lata 2019-2022. W związku z tym, że realizujemy świadczenia w różnych miejscowościach, proces ten wymagał wiele pracy i zaangażowania. W każdej akredytowanej przychodni zostały spełnione wymagane 123 standardy jakości na poziomie - co najmniej - 75%.

Państwa opinie są dla Nas ważne


  W celu rejestracji wizyty, prosimy o kontakt z wybraną placówką medyczną.

  Certyfikaty

  Świadczenie usług
  na wysokim poziomie
  Po upływie trzech lat, Optima Medycyna po raz kolejny przystąpiła do procesu akredytacji w 2009 roku. Był to dla nas duży sprawdzian. Chcieliśmy sprawdzić czy utrzymaliśmy świadczone usługi na wymaganym – wysokim – poziomie. I tak, 21.05.2009 roku, otrzymaliśmy po raz drugi certyfikat akredytacji ważny przez kolejne trzy lata.
  Pierwsza akredytowana przychodnia w Polsce
  Pierwszy raz Optima Medycyna przystąpiła do procesu akredytacji w 2006 roku, wtedy też po raz pierwszy Centrum Monitorowania Jakości wystosowało pierwsze standardy związane z oceną jakości udzielanych świadczeń w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Udało nam się je spełnić, co spowodowało, że jako pierwsza przychodnia w Polsce Optima Medycyna otrzymała Certyfikat Akredytacyjny i Status Akredytowanego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Certyfikat otrzymaliśmy na trzy lata.
  Pionier wdrażania systemu zarządzania jakością
  Optima Medycyna jest pionierem wdrażania systemu zarządzania jakością w zakresie wykonywanych świadczeń i usług w swoich przychodniach. Od 2012 roku został wdrożony wewnętrzy System Zarządzania Jakością ISO, który jest odpowiedzią na wyzwanie, jakie stoi w XXI wieku przed tymi, którzy pragną czynnie wnieść swoją cegiełkę do budowy przyjaznego, czystego świata. Pracownicy Optima Medycyna mają tego świadomość. Certyfikat ISO 14001:2005 jest zintegrowany z systemem zarządzania jakością ISO 9001-2008, który z powodzeniem służy pacjentom oraz pracownikom Optima Medycyna dla wszystkich rodzajów udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej obejmując swoim zakresem:

  - Podstawową Opiekę Zdrowotną,
  - Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną,
  - Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną,
  - Stomatologię,
  - Domową Pielęgniarską Opiekę Długoterminową.