Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy – Медична допомога для громадян України

Pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy – zasady udzielania i rozliczania świadczeń.

Informacja Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ważne!

26-02-2022

 • W związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie do Polski przybywają obywatele tego państwa, szukając m.in. schronienia i pomocy.
 • Wśród nich są osoby, które potrzebują lub będą potrzebować pomocy medycznej.
 • Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej [1].
 • Świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy rozliczy Narodowy Fundusz Zdrowia.

Specjalne przepisy

Rząd przygotowuje specjalne rozwiązania prawne, które umożliwią rozliczenie świadczeń medycznych, udzielonych obywatelom Ukrainy przybywającym do RP w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy.

WAŻNE!

Dotyczy to obywatela Ukrainy, który posiada zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP lub odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, potwierdzające legalny pobyt na terytorium RP, po przekroczeniu granicy od 24 lutego 2022 r., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Przepisy obejmą placówki medyczne, które mają podpisany kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zmiany w prawie będą obowiązywały z mocą wsteczną od 24 lutego 2022 roku.

Udzielenie i rozliczenie świadczeń jak dla polskich pacjentów

Zasady udzielania świadczeń medycznych dla obywateli Ukrainy oraz ich rozliczania będą identyczne, jak w przypadku polskich pacjentów. Obywatele Ukrainy będą posiadać dodatkowy tytuł uprawniający do świadczeń zdrowotnych w Polsce.

Za świadczenia zapłaci Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków z budżetu państwa.

Медична допомога для громадян України – правила надання і розрахунку коштів лікування

26.02.2022

 • У зв’язку з збройним конфліктом в Україні до Польщі прибувають громадяни України в пошуках допомоги і прихистку.
 • Серед них є особи які потребують, або будуть потребувати медичної допомоги.
 • Громадяни України, які прибули до Польщі у зв’язку з агресією Росії в Україні котрі звернуться до сімейного лікаря, поліклініки чи лікарні повинні отримати відповідну медичну допомогу.
 • Медичні послуги надані громадянам України покриває NFZ (Національний Фонд Здоров’я).

Спеціальні законодавчі акти

Уряд готує спеціальні законодавчі акти, які дозволять покрити кошти медичних послуг, які будуть надані громадянам України які прибувають до Республіки Польща у зв’язку з військовою агресією Росії на території України.

Важливо!

Ці правила стосуються громадян України, які отримали довідку від Прикордонної Служби Республіки Польща, або печатку в документах подорожі (паспорт чи ін.) яка підтверджує легальність перебування на території РП (Республіки Польща) про перетин кордону від 24 лютого 2022 р. у зв’язку зі збройним конфліктом в Україні.

Дані правила будуть діяти у медичних закладах які мають підписаний договір з NFZ  (Національний Фонд Здоров’я). Законодавчі зміни будуть мати зворотну силу яка буде діяти від 24.02.2022

Надання і розрахунок коштів медичних послуг буде відбуватися так само як для громадян Польщі

Правила надання і розрахунок коштів медичних послуг буде відбуватися так само як для польських пацієнтів. Громадяни України будуть мати додаткове право яке дозволить їм отримати медичну допомогу в Польщі.

Медичні послуги будуть фінансовані Національним Фондом Здоров’я з держ бюджету Польщі

Підставою для розрахунків будуть ставки які зобов’язують у договорах з NFZ

Пацієнт з України, відношення з медичними закладами

Зараз триває створення спеціальних правових актів, але медичні заклади у разі звернення до них пацієнта з України:

 • не повинні відмовити їм допомоги
 • не повинні скеровувати пацієнта до інших медичних закладів
 • не повинні вимагати оплати, ані видавати рахунок – фактур за надані медичні послуги
 • повинні записувати кожен випадок звернення і надання медичних послуг громадянам України на підставі документу подорожі (паспорт чи інші) або свідоцтва, виданого Прикордонною Службою Польщі

Важливо!

Розрахунок і звітування наданих послуг з відділеннями NFZ медичних послуг громадянам України буде відбуватись після створення спеціальних законодавчих актів.