Poradnia kardiologiczna – Opole, ul. Kośnego 8

Drodzy Pacjenci,
Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2022 r. Poradnia Kardiologiczna w Opolu, przy ul. Kośnego 8 nie będzie świadczyć usług w ramach umowy z NFZ.
W związku z tym, nie będziemy mogli zrealizować zaplanowanych na 2022 r. wizyt, a zatem zostają one odwołane.


W trosce o Pacjentów informujemy, że:
– Pacjenci, którzy oczekują na pierwszą wizytę w 2022 r. otrzymają oryginał skierowania bądź kod wizyty wraz zaświadczeniem o terminie wpisania na listę oczekujących, co pozwoli im na zarejestrowanie się w innej wybranej placówce, która realizuje umowę z NFZ
– Pacjenci, którzy byli lub są objęci planem leczenia w naszej Poradni otrzymają skierowanie na dalsze leczenie, które będą mogli zrealizować w wybranej przez siebie placówce.

– Pacjent ma prawo żądać udostępnienia mu dokumentacji medycznej w następujący sposób:
1) do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w miejscu udzielania świadczeń zdrowotnych;
2) przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
3) przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych;
4) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej;
5) na informatycznym nośniku danych.

Jako Pacjenci, mają Państwo możliwość skorzystania z wizyt (w systemie publicznym) w placówkach realizujących umowę z NFZ, zgodnie z informacją – wykazem na stronie:
terminyleczenia.nfz.gov.pl

Informujemy, że Przychodnia Kardiologiczna przy ul. Kośnego 8 w Opolu, będzie realizować świadczenia zdrowotne w systemie niepublicznym.
Pacjenci, którzy będą zainteresowani kontynuowaniem leczenia w tej formie bądź rozpoczęciem leczenia w naszej Poradni, proszeni są o kontakt z rejestracją od 1 stycznia 2022 r.