POZ PLUS
Dytmarów i Racławice Śląskie

Program umożliwia wczesną identyfikację ryzyka wad (testy biochemiczne) i wczesne rozpoznanie wad płodu (USG).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – Model POZ PLUS”

Od lipca 2018 roku Optima Medycyna wdrożyła program POZ PLUS, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jako projekt grantowy „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) Etap II Faza pilotażowa – Model POZ PLUS”.

Podstawowym celem i założeniem projektu jest działanie zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w taki sposób, aby można było skoncentrować się na rzeczywistych potrzebach zdrowotnych pacjentów oraz realizować je w sposób kompleksowy, zaplanowany, a przede wszystkim profesjonalny. Do udziału w projekcie POZ PLUS dołączyły dwie nasze placówki w Dytmarowie oraz w Racławicach Śląskich.

Serdecznie zapraszamy na badania bilansowe osób dorosłych (od 20 do 65 roku życia) w ramach POZ PLUS. Badania bilansowe polegają na wizycie bilansowej, zebraniu wywiadu medycznego, wykonaniu podstawowych badań przez lekarza, skierowaniu pacjenta na badania laboratoryjne, omówienia wyników tych badań oraz opracowaniu i omówieniu z pacjentem Indywidualnego Planu Postępowania Zdrowotnego oraz nadzór nad jego realizacją.

Podczas realizacji programu pacjent otrzymuje wsparcie od zespołu profesjonalistów medycznych, w skład którego wchodzą: lekarze POZ, lekarze specjaliści, pielęgniarki, dietetyk, fizjoterapeuta oraz edukator medyczny.

Nasz wykwalifikowany personel zawsze chętnie służy pomocą w razie jakichkolwiek pytań czy wątpliwości. Zapraszamy do kontaktu z koordynatorem projektu Panią Magdą Piórkowską tel: 788 265 207.

kontakt

Przychodnia Dytmarów

Dytmarów 2a
48-231 Lubrza
+48 77 436 19 02

 

Przychodnia Racławice Śląskie

ul. Zwycięstwa 60
48-250 Racławice Śląskie
+48 77 437 65 88