Szacowanie wartości zamówienia

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA
PRZEPROWADZONE W RAMACH PROJEKTU

„Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia” („e-usługi POZ”), finansowanym z Funduszy Europejskich.”

realizowanego przez Optima Medycyna, ul. Niemodlińska 79, 45-864 Opole.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach grantu dla Placówek POZ w projekcie: nr POIS.11.03.00-00-0074/22 pn. „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia („e-usługi POZ”)”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

W związku z koniecznością dokonania szacowania wartości zamówienia w ramach planowanego postępowania dotyczącego wyboru Wykonawców, zwracamy się z prośbą o oszacowanie kosztu realizacji nw usług.

Przedstawione zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy na temat kosztów.

Zamawiający: Optima Medycyna, ul. Niemodlińska 79, 45-864 Opole

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oprogramowania medycznego oraz dostawa i instalacja infrastruktury IT w ramach projektu „Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”)”,

Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące pakiety:

Pakiet nr 1 mMedica Standard+
Modernizacja/zakup oprogramowania medycznego
U. Złożenie deklaracji POZ
M. Zarządzanie świadczeniami – tworzenie planów i grafików
M. Zarządzanie świadczeniami – komunikacja pacjenta z placówką POZ
M. Wizyta
M. Diagnostyka
M. Rozliczanie świadczeń
M. Generowanie raportów

Pakiet nr 2 – Sprzęt IT
1. Serwer – obudowa Rack 19’ z oprogramowaniem Windows Server 2022 – 1 szt o specyfikacji:

SYS 2U UP TO 8 x 3.5″ hot-swap SAS3/SATA drive bay, 2 x 3.5″ fixed drive bay, Dual 10GBaseT LAN via Broadcom BCM57416, IPMI, 800W REDUNDANT Power Supply szt. 1
CLX 6208U 16C/32T 2.9G 22M (TDP 150) – 1 szt
32GB DDR4-3200 2Rx8 (16Gb) ECC REG DIMM,RoHS – 4 szt
(12Gbps SAS3/RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 2GB DDR3 cache, PCI-E Gen3 16 HDD) – 1 szt
Samsung DC PM983, 960B , NVMe PCIe3.0x4, V4 TLC V, 2.5″ (1.3 DWPD) – 2 szt
Seagate3.5″2TB,SATA6Gb/s,7.2KRPM, 256MB, 512e/4Kn(CimBP) – 2 szt
LSICVM02. 03-25444-06. 8GB CACHEVAULT ACCESSOR2Y1 – 1 szt
BKT-BBU-BRACKET-05 (LSI BBU-BRACKET-05 Remote Mounting Board) 1 szt MCP-220-00043-0N (2.5″ HDD TRAY IN 4TH GENERATION 3.5″ HOT SWAP TRAY)

Prosimy o oszacowanie kosztów brutto/netto i przedstawienie wartości Cena jednostkowa brutto i netto powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

Prosimy w przesłanie wyceny drogą elektroniczną pod adresem mbartyzel@optima-medycyna.eu lub w formie papierowej pod adres zamawiającego: Optima Medycyna, ul. Niemodlińska 79, 45-864 Opole w terminie do 16 sierpnia 2023 r. do godziny 11.00